Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány

2740 Abony, Vasút út 16. almalap@gmail.com
Híreink
Abonyi Lajos Múzeum
Vértes Múzeum
Bemutatkozó
Korábbi rendezvényeink
Rólunk írták
1%
Közhasznúsági jelentések
Megemlékezés
Információ, elérhetőség
Kuratórium

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációGyöre Pál (1923. január 4 - 2006. január 25.)


Abony Krónikására emlékezünk
Györe Pál, Abony szülötte. Itt végezte elemi és polgári iskoláit, ezt követően a szolnoki Felsőkereskedelmi Iskolában szerzett érettségi bizonyítványt. Első munkaköri alkalmazását az Abonyi Községi Elöljáróság jegyzőgyakornokaként kezdte meg 1943-ban. A későbbiekben az anyakönyvvezető, majd a Tanácsakadémia elvégzése után nyugalomba vonulásáig a VB. titkár munkakört töltötte be.

A polgári foglalkozása mellett egész életpályáját végigkísérte a helyi emlékek megbecsülése, tisztelete és ezek gyűjtése. Tevékenysége kiterjedt nemcsak a község belterületére, de a 22 ezer holdas településhatár tanyavilágára is.
Először lakása telt meg az összegyűjtött tárgyakkal, később kerültek innen a Petőfi Művelődési Házba, majd az Abonyi Községháza tároló helyiségeibe. Ekkor már egyre sürgetőbben merült fel annak szükségessége, hogy az összegyűjtött kincseket megfelelő helyen és körülmények között véglegesen meglehessen őrizni, az érdeklődőknek bemutatni.

Neki köszönhetően lett ennek kezdeményezője az Abonyi Községi Tanács 1959. évi, a múzeum alapításáról szóló határozata által.
Az 1967-ben megalakult múzeumi igazgatói feladatkörét 2OO5. június végéig látta el.
A néprajzi, régészeti, történeti érdeklődéssel, még inkább lokálpatriotizmussal és elkötelezettséggel megáldott személy fáradtságot nem ismerve, helyismeretét, emberszeretetét latba vetve gyűjtötte a település múltjának, az itt élő emberek mindennapjainak tárgyi emlékeit, szervezte a felújítási, karbantartási, restaurálási munkákat, rendezte a kiállításokat, gondját viselte a múzeumi eszmének.

Szervezőmunkájának eredményeként 1967 novemberére az abonyi lakosok összefogásával megújult, a gyűjteménynek otthont adó, az 1820 körül épült klasszicizáló uradalmi magtár épülete. Egy újabb felújítást 1981-83 között (elsősorban a Mechanikai Művek támogatásával) sikerült megvalósítani. Ekkor bővült a kiállítási terület; a talajművelő eszközök, fogatok, járgányok bemutatását lehetővé tévő udvari színnel.

Az Abonyi Lajos Falumúzeum történetét tárgyaló írásaiból azt is megtudhatjuk, hogy Györe Pál nem csak a legszélesebb értelemben vett múzeumi gyűjtőmunkát folytatta az általa vezetett múzeumban: a gyűjteményekre kiterjedt népművelő, hagyományápoló tevékenység épült. A saját maga által írt cikkek, tanulmányok, krónikák, néprajzi- és nyelvjárási pályamunkák hosszú sora mellett arra is jutott figyelme, energiája, hogy másokat is, többek között Balogh Sándort, Keszei Gyulát, Temesközi Istvánt, kutatásra biztasson, munkájukat ösztönözze, segítse.

Daemon Tools letöltés


GTA San Andreas letöltés

Honlapkészítés